“Draw on sweet night”

Oriana i St Lars kyrka Uppsala

under Kulturnatten 12 september 2015, kl 20