Richard Alwood: Missa ”Praise Him Praiseworthy” (c:a 1550)

Oriana i Helga Trefaldighets kyrka Uppsala

8 februari 2020

Richard Alwood var tonsättare och präst i England kring året 1550. Endast ett liturgiskt verk av honom är bevarat, den sexstämmiga mässan ”Praise Him Praiseworthy”1.

Denna konsert kan vara första gången mässan uppförts i sin helhet i Sverige.

1 Namnet måste peka på en motett som gav melodin, men som inte är bevarad.
Mässans originalnoter återfinns i Forrest–Heyther-(eller Heather-)stämböckerna: Triplex, Medius, Altus, Sextus, Tenor, Bassus.