Musiker

Tidig musik

Ett viktigt intresseområde för mig vid sidan om vetenskap och programmering är musiken, där mitt fokus ligger på renässansen och tidiga barocken. Jag spelar diverse blåsinstrument, främst sinkor men även dulcian, blockflöjter, basuner, rankett, krumhorn, pommer och fagott, och sjunger hög tenor.

När pandemin väl är överstökad engageras jag gärna för spelningar i Mälardalen och eventuellt även på större avstånd.