Svenska Schütz-sällskapet (14 januari 2012):

Julhistorian i Helga Trefaldighets kyrka, Uppsala

En spelare borde strax dyka upp här.